Litomyšl

26. - 27.3.2005

ČESKÉ ŠACHOVÉ VELIKONOCE 2005
CZECH CHESS EASTER 2005

Datum, Date: 26. - 27.3.2005
Místo konání:
Place:
sál Internátu Střední pedagogické školy - nová budova
hall of Boarding school of Secondary pedagogical school – new building
Pořadatel:
Organizer:
Agentura 64 Grygov, Jaroslav Fuksík, 783 73 Grygov 337, Czech Republic, mobil: +420 608 364 664, e-mail: a64@proclient.cz, web: http://www.proclient.cz/a64
Právo účasti: 
Right of participation:
hráči bez omezení věku a výkonnosti
players without age and performance limitation
Cenový fond turnaje:
Prize fund:
min. 5000 Kč
min. 5000 CZK
 

RAPID TURNAJ / RAPID TOURNAMENT
(26. - 27.3.2005)

Systém:
System:
švýcarský systém na 11 kol
Swiss system of 11 rounds
Kritéria pro určení pořadí:
Criteria used for ranking:
1. počet bodů, 2. Progres, 3. Buchholz, 4. průměrné ELO soupeřů
1. number of points, 2. Progressive score, 3. Buchholz, 4. average ELO of rivals
Tempo hry:
Rate of the Game:
2 x 30 minut
2 x 30 minutes
Platby:
Payments:
výdělečně činní - 100 Kč
nevýdělečně činní a ženy - 50 Kč
gainful worker - 100 CZK
non-gainful worker and women - 50 CZK
Finanční ceny:
Financial prizes:
1. cena 1000 CZK
2. cena 800 CZK
3. cena 600 CZK
4. cena 500 CZK
5. cena 400 CZK
6. cena 300 CZK
7. cena 200 CZK
8. - 12. cena 100 CZK


BLESKOVÝ TURNAJ / BLITZ TOURNAMENT
(26.3.2005)

Systém:
System:
švýcarský systém na 11 kol
Swiss system of 11 rounds
Kritéria pro určení pořadí:
Criteria used for ranking:
1. počet bodů, 2. Progres, 3. Buchholz, 4. průměrné ELO soupeřů
1. number of points, 2. Progressive score, 3. Buchholz, 4. average ELO of rivals
Tempo hry:
Rate of the Game:
2 x 5 minut
2 x 5 minutes
Platby:
Payments:
výdělečně činní - 50 Kč
nevýdělečně činní a ženy - 25 Kč
gainful worker - 50 CZK
non-gainful worker and women - 25 CZK
Finanční ceny:
Financial prizes:
1. cena 700 CZK

Další ceny se budou odvíjet od počtu účastníků. Všechny platby budou použity na pokrytí finančního fondu.
Other prizes depands on number of participants. All payments will be used for prizes.


Ubytování:
Accommodation:
Internát Střední pedagogické školy - nová budova
2-lůžkové pokoje se sprchou a WC 
možnost bezbariérového ubytování
cena 600 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 600 Kč / pokoj a noc

Internát Střední pedagogické školy - stará budova
3-lůžkové pokoje, sprcha a WC jsou společné pro 2 pokoje
cena 450 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje 2 osobami 380 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 300 Kč / pokoj a noc

Na internátu je možno využít kuchyněk.

Boarding school of Secondary pedagogical school – new building
2-bed rooms with shower and WC
possibility of no-barrier accommodation
price 600 CZK / room and night, if only 1 person occupies the room 600 CZK / room and night is charged

Boarding school of Secondary pedagogical school – old building
3-bed rooms, shower and WC are common for 2 rooms
price 450 CZK / room and night, if 2 persons occupie the room 380 CZK / room and night is charged, if only
1 person occupies the room 300 CZK / room and night is charged

There is possibility of kitchen use on boarding school. 

Program:
Time schedule:
pátek 25.3.2005 18.00 - 22.00 prezentace rapid turnaje
registration of rapid tournament
sobota 26.3.2005 08.00 - 09.45 prezentace rapid turnaje
registration of rapid tournament
10.00 - 17.30 1. - 6. kolo rapid turnaje
1. - 6. round of rapid tournament
18.30 - 19.15 registration of blitz tournament
19.30 - 22.30 1. - 11. kolo bleskového turnaje
1. - 11. round of blitz tournament
22.30 slavnostní zakončení bleskového turnaje
solemn conclusion of blitz tournament
neděle 27.3.2005 09.00 - 14.30 7. - 11. kolo rapid turnaje
7. - 11. round of rapid tournament
14.45 slavnostní zakončení rapid turnaje
solemn conclusion of rapid tournament
Občerstrvení:
Refreshments:
Během turnaje bude zajištěno.
In the playing hall during tournament.
Šachový materiál:
Chess pieces:
Zajištěn pořadatelem.
Set by organizer.


Copyright (c) 2005 Proclient s.r.o.