Olomouc

25. - 29.6.2000

MLADI OPEN 2000
7th international chess tournament for youth up to age of 20
7. rocnik mezinarodniho turnaje pro hrace do 20 let

festival se kona v ramci oslav 10. vyroci trvani Moravskoslezskeho sachoveho svazu
festival is organized on the 10th anniversary of foundation of Moravian and Silesian chess federation

Datum, Date: 25. - 29.6.2000
Misto konani:
Place:
Olomouc (CZE), Dum deti a mladeze, tr. 17. listopadu
Prezentace, Attendance: nedele 25.6.2000 od 10.00 do 14.00 hod.
Sunday 25.6.2000 from 10.00 to 14.00 o'clock
Reditel turnaje:
Director of tournament:
Jaroslav Fuksik
Poradatel, Organizer: Agentura 64 Grygov, Jaroslav Fuksik
783 73 Grygov 337, Czech Republic, tel./fax: +420-68-5393327
e-mail: a64@proclient.cz, WWW: http://www.proclient.cz/a64
Rozhodci, Arbiters: Richard Biolek, IA
Jakub Fuksik
Herni system:
System of tournament:
svycarsky - 7 kol
swiss - 7 rounds
Tempo hry:
Rate of the game:
20 tahu za 1 hod. + 1 hod. kazdemu hraci do konce hry
20 moves in 1 hour + 1 hour for each player to finish the game
Pravo ucasti:
Right of Attendance:
1) FIDE OPEN - hraci narozeni 1980 a mladsi - players born in 1980 and younger
2) narodni / national open A - hraci narozeni 1984 a mladsi - players born in 1984 and younger
3) narodni / national open B - hraci narozeni 1988 a mladsi - players born in 1988 and younger
Ceny, Prizes: FIDE OPEN
1. cena / prize - bezplatna ucast v uzavrenem mistrovskem turnaji 4. kategorie FIDE v Olomouci ve dnech 2.-10.8.2000 v celkove hodnote cca 8000 Kc
- free start in round-robin IM tournament of 4th category FIDE in Olomouc (2.-10.8.2000) in total value c. 8000 CZK
2. cena / prize 1500 CZK
3. cena / prize 1000 CZK
4. cena / prize   700 CZK
5. cena / prize   500 CZK
6. cena / prize   300 CZK

Hraci na 7. - 12. miste obdrzi vecne ceny.
Players on 7th-12th place will get nonfinancial prizes.

V narodnich openech A a B obdrzi nejlepsi hraci vecne ceny. Zaruceno je min. 6 cen v kazdem turnaji v hodnote 4000 Kc.
In national open A and B will best players get nonfinancial prizes. Guaranteed is at least 6 prizes in each tournament in the value 4000 CZK.

Note: 1 DEM = 18.7 CZK

Ubytovani a stravovani:
Accommodation and Boarding:
ubytovani + celodenni strava po dobu turnaje 1200,- Kc (cena pro hrace z CR / special discount price for Czech players)
accomodation + all-day boarding during tournament 1500,- CZK (price for foreigners)
Platby, Payment: FIDE OPEN
hraci bez / players without FIDE ELO 400 CZK
hraci s / players with FIDE ELO 2000 - 2200 350 CZK
hraci s / players with FIDE ELO 2201 - 2300 300 CZK
hraci s / players with FIDE ELO 2301 and higher ---

narodni / national open A + B

pro vsechny hrace / for all players 150 CZK
Casový rozvrh:
Schedule:
Datum
Date
Cas
Time
Kolo
Round
25.6.2000 10.00 - 14.00
15.00 - 19.00
prezentce/ attendance
1. kolo / round
26.6.2000 9.00 - 13.00
15.00 - 19.00
2. kolo / round
3. kolo / round
27.6.2000 9.00 - 13.00
odpoledne
afternoon
vecer
evening
4. kolo / round
prohlidka mesta, navsteva ZOO sight-seeing, visit of ZOO
beseda a simultánka s reprezentanty
meeting and simul. with czech GMs
28.6.2000 9.00 - 13.00
15.00 - 19.00
5. kolo / round
6. kolo / round
29.6.2000 9.00 - 13.00
14.00
7. kolo / round
slavnostni ukonceni / closing ceremony
Prihlasky:
Applications:
do 10.6.2000 na adresu poradatele
until 10.6.2000 to the organizer of tournament address

Copyright (c) 2000 Proclient s.r.o.