Litomyšl, 26.12.2013-2.1.2014, 15. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2013-2.1.2014, 15th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2013 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2013
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
propozice specification

České šachové vánoce 2013 - Czech Chess Christmas 2013, Litomysl (Czech Republic)


>>> Konečné výsledky | Final results <<<

Partie / Games: PGN (1.-9. kolo / round 1-9)
Tradiční mezinárodní šachový turnaj České šachové vánoce 2013 se koná ve východočeském městě Litomyšl. Dominantou města je renesanční zámek zapsaný v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Traditional international chess tournament Czech Chess Christmas 2013 will take place in Litomysl, small city in western Bohemia. The town is dominated by the castle complex listed as a UNESCO World Heritage List.