Litomyšl, 26.12.2015-2.1.2016, 17. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2015-2.1.2016, 17th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2015 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2015
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
propozice specification

České šachové vánoce 2015 - Czech Chess Christmas 2015, Litomysl (Czech Republic)


>>> Konečné výsledky | Final results <<<

Partie / Games: PGN (1.-9. kolo / round 1-9)
Tradiční mezinárodní šachový turnaj České šachové vánoce 2015 se koná ve východočeském městě Litomyšl. Dominantou města je renesanční zámek zapsaný v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Traditional international chess tournament Czech Chess Christmas 2015 will take place in Litomysl, small city in western Bohemia. The town is dominated by the castle complex listed as a UNESCO World Heritage List.

Historie festivalu / History of festival:

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

Kompletní přehled turnajů pořádaných Agenturou 64 od roku 1992
Complete list of tournaments organized by Agentura 64 since 1992

Fotogalerie Internátu VOŠP a SPgŠ / Photogallery of Boarding school: