Zápis ze schůze 27.11.2013

Dne 27.11.2013 se konala schůze Výkonného výboru ŠK A64 Grygov. Hlavním bodem schůze bylo rozšíření VV o dva členy – Radka Sluku a Pavla Šimáčka. Důvodem je změna financování ŠK a jiné rozdělení kompetencí jednotlivých členů. Oba dva byli jednohlasně do VV ŠK A64 Grygov kooptováni.

Výkonný výbor ŠK A64 Grygov nyní funguje v této podobě:

Jaroslav Fuksík – předseda a hospodář, zplnomocněný zastupovat ŠK A64 Grygov při jednáních se stranami a činit veškeré právní a finanční úkony.

Radek Sluka – manažer klubu, zplnomocněný zastupovat ŠK A64 Grygov při jednáních se stranami

Richard Biolek sen. – Vedení STK a mládež

Pavel Šimáček – vedení a zastupování 1. družstva.

Jakub Fuksík – zajišťování webových stránek a zajišťování propagace.

Jednohlasně byla přijata výše klubových příspěvků, které musí minimálně pokrýt členské příspěvky ŠSČR a krajské příspěvky.

Dospělí 1.000 Kč, mládež 500 Kč a neaktivní členové 250 Kč.