Víťa oslavil 70!

V průběhu Turnaje přátelství oslavil významné kulatiny dlouholetý člen (s drobnými přestávkami) našeho oddílu – Víťa Musil.

Jeho šachovou kariéru jsem krátce shrnul na krajském webu před deseti lety – http://ssok.chess.cz/zprava.php?id=584

Čas ovšem běží dál, ale u Víti se toho příliš nezměnilo – je sice v důchodu, ale o to častěji se zúčastňuje turnajů a nadále je stálou oporou našich družstev v krajských soutěžích (letos si dokonce 3x zahrál i v 1. lize). Před pár lety obětavě převzal i funkci předsedy krajského šachového svazu a navázal tak na Jardu Fuksíka.

Členové našeho klubu Víťovi popřáli během TP, nezbývá než zopakovat – hodně zdraví a životního optimismu!